Ska du navigera eller angöra i kustnära farvatten? Då ska du köpa ett kustkort. Skalan är vanligtvis 1:250 000, vilket gör att dessa med fördel kan användas som underlag vid planering.

Vi säljer hela Sjöfartsverket sortiment av kustkort för såväl Sverige som våra grannländer. Givetvis till riktigt bra priser (med prisgaranti) och galet snabba leveranser.

Öppna filter