Här köper du spärrblock. De finns i både automatiska och manuella varianter och avlastar belastningen på tampen när du behöver arbeta med den. Användas ofta till skot som du konstant behöver justera – t.ex. jolle- eller spinnakerskot.

Automatiska spärrblock avlastar själv när det bli en hög belastning medan manuella avlastar när du själv sätter på/av spärrfunktionen.

Öppna filter