Här köper du alla typer av bombromsar till segelbåten. Oavsett vilken storlek eller belastning så har vi bombromsen du söker.

Bombromsar används för att underlätta, minimera risken & skador vid segling med vinden. Passar långfärdsseglare & ensamseglare som inte vill oroa sig för den ofrivilliga gippen eller göra den frivilliga gippen säkrare & enklare. Bromsen monteras vid kickfästet på bommen med en löpande lina tvärs båten, som kan skötas från sittbrunnen. Ju fler gånger linan träs igenom bombromsen, desto hårdare blir bromseffekten.

Öppna filter