Varukorg

Snabb frakt från 49:- Superenkel prisgaranti Beställ innan 12:30 för utleverans samma dag

Bly, EFB, AGM eller Lithium? Vad är skillnaden mellan de olika batteriteknologierna?

Oavsett om du har motorbåt eller segelbåt, en styrpulpet eller 65 fots segelcruiser så har du ett eller flera batterier i båten. Men vad betyder ”ett blybatteri” egentligen och varför är det bättre för att starta min motor än ett lithiumbatteri?

I den här artikeln går vi igenom de olika batteriteknikerna och till vilka applikationer de lämpar sig bäst, och reder ut begrepp som ibland stjälper mer än hjälper.

Sammanfattning

Här är en sammanfattning över de olika typerna av av batterier och dess fördelar.

Blybatterier (våta / öppna)

 • För start- och förbrukning (litet förbrukningsbehov)
 • Kan använda 20 – 35% av kapaciteten (behöver laddas vid 65 – 80%)
 • Laddas med alla batteriladdare
 • Billigaste batteritypen

EFB-batterier

 • För start- och förbrukning (medelstort förbrukningsbehov)
 • Kan använda 50% av kapaciteten (behöver laddas vid 50%)
 • Kräver batteriladdare med EFB-/AGM-läge
 • Prisvärd med dubbelt så hög prestanda jämfört med bly

AGM-batterier

 • För start- och förbrukning (hög prestanda – täcker ett stort förbrukningsbehov)
 • Kan använda 70% av kapaciteten (behöver laddas vid 30%)
 • Kräver batteriladdare med AGM-läge
 • Kan monteras lutande – perfekt om det är ont om slät durk i båten
 • Tål vibrationer & stötar

GEL-batterier

 • För förbrukning (allra bäst vid konstant förbrukning utan toppar och dalar)
 • Kan använda upp till 80% av kapaciteten (behöver laddas vid 20%)
 • Kräver batteriladdare med GEL-läge
 • Kan monteras i olika positioner – perfekt för begränsade utrymmen
 • Hög motståndskraft mot vibrationer och stötar
 • Underhållsfria och har lång livslängd

Lithium-batterier

 • För förbrukning (överlägsen prestanda – täcker ett stort förbrukningsbehov)
 • Kan använda 100% av kapaciteten
 • Kräver batteriladdare med Lithium-läge
 • Mycket lätt i vikten

Blybatterier (våta / öppna batterier)

Detta är den vanligaste batteritypen och kallas, eller har kallats, för många olika saker genom åren. Normalt kallas de för ”blybatterier”, vilket kan vara lite missvisande då andra batteritekniker också är blybaserade. Till skillnad från exempelvis AGM-batterier är blybatterier inte är helt underhållsfria. De behöver fyllas på med batterivatten och är inte helt slutna, vilket exempelvis gör att de inte kan monteras på lutande / sluttande ytor.

Blybatterier kan kallas för öppna, våta, fritt ventilerande eller blöta – listan kan bli längre, men vi väljer att sluta där.

Vad är batteriets huvudsakliga användningsområde?

Våta batterier är ofta utformade för att enbart starta en motor och sedan snabbt laddas upp av generatorn. Våta marinbatterier och våta bilbatterier skiljer sig en aning då ett bilbatteri endast har i uppgift att starta motorn.

Ett vått marinbatteri startar också motorn, men de har ofta en lite annan sammansättning, vilket även gör att de kan användas för förbrukning. Att ha i åtanke är att dessa batterier inte lämpar sig för djupurladdningar som ofta sker då batterierna används när båten inte går för motor eller har solceller som stödladdning.

Urladdning?

I regel kan man säga att ett marinanpassat vått batteri kan laddas ur till cirka 20 – 35% innan det tar skada. Ett vått batteri på 80 Ah har med andra ord endast cirka 1 / 3 del av kapaciteten du kan använda innan batteriet tar skada.

Något som man får tänka på är att alla batterier har en viss självurladdning det vill säga att batterierna helt enkelt laddar ur lite hela tiden, ju varmare i batteriets omgivning, desto högre är självurladdningen. Används batteriet sporadiskt – rekommenderas det att antigen ladda upp batteriet innan det lämnas. Alternativt ha någon form av underhållsladdning igång när det inte används.

En annan faktor som påverkar batteriets livslängd är antalet cykler – det vill säga hur många i och urladdningar batteriet klarar av. Våta batterier som laddas ur till cirka 20 – 35% har generellt en livslängd på mellan 200 – 400 cykler. Antalet cykler har ett direkt samband med hur djupt batteriet laddas ur – djupare urladdning ger färre cykler och vice versa.

För vilka applikationer passar detta batteri bäst?

Denna typ av batteri lämpar sig bäst för dig som har en mindre båt som används för dagsturer – du startar motorn, kanske har radion i gång en stund när du ligger still eller laddar en enstaka telefon. Den el du använder förbrukas primärt när båten går för motor, det vill sägas när motorn driver generatorn som i sin tur laddar upp batteriet. Du har ett eller två batterier i din batteribank som täcker både start- och förbrukningsbehoven som då är relativt låga.

Då denna batterityp ofta är billigare än batterier lämpade för djupurladdning kan de, förutsatt att du dimensionerar batteribanken efter behovet, även användas som rena förbrukningsbatterier. Tänk på att större energibehov kräver större batteribank, vilket med denna typ av batteri ofta resulterar i fler batterier än om du väljer en batterityp som tål djupare urladdningar. Det blir ofta både dyrare och tyngre, vilket är två, väldigt oattraktiva faktorer som man sällan strävar efter.

EFB – Enhanced Flooded Battery

EFB-batterier är en förbättring av våta batterier och är mer lämpliga för djupurladdning. De är också mindre känsliga för vibrationer och kräver inget underhåll då dessa är helt slutna. Denna batteriteknik är relativt ny, men har visat sig vara mycket effektiv i marina sammanhang. De är ofta bara några hundralappar dyrare än ett vått batteri med liknande specifikationer, men med fördelarna av EFB-tekniken.

Vad är batteriets huvudsakliga användningsområde?

EFB-batterier är primärt, likt våta batterier, utformade för startapplikationer, men tack vare det utvecklade elektrolytsystemet lämpar de sig även som förbrukningsbatterier. Kombinationen av bra startförmåga och ett utvecklat elektrolytsystem gör dessa batterier perfekta som regelrätta startbatterier, enbart förbrukningsbatterier eller både och.

Urladdning?

EFB-batterier ger upp till dubbla prestandan jämfört med öppna batterier, både vad gäller antal cykler och urladdningsförmåga. Det betyder att ett EFB-batteri som laddas ur upp till 50% har en teoretisk livslängd på mellan 200 – 400 cykler. Kom ihåg att, precis som för vanliga öppna batterier, så har urladdningsdjupet ett direkt samband med antalet cykler.

Precis som för öppna batterier så har EFB en viss självurladdning. Den är lägre på ett EFB-batteri jämfört med ett vanligt öppet batteri, men det är fortfarande en viktig faktor att ha i åtanke. Ska batteriet stå en längre period, så är det viktigt ladda upp det fullt eller ha någon form av underhållsladdning igång medan det inte används.

För vilka applikationer passar detta batteri bäst?

Även fast denna batterityp primärt är utvecklad för startapplikationer, så står en motorstart för en mycket liten del av förbrukningen, och som vi lärt oss tidigare i detta avsnitt, så har dessa batterier mer att ge. Det gör att de blivit populära som förbrukningsbatterier i båtar med ett medelstort behov av ström ombord, exempelvis kan det vara att ett kylskåp, en mobil och lite belysning som är igång samtidigt. Har du solceller ombord eller går för motor då och då kan denna batterityp även lämpa sig för större båtar med större energibehov, men det bygger på att de får någon form av stödladdning. De kan även med fördel användas istället för ett vanligt öppet batteri till den mindre elmotorn på landet eller andra applikationer som kännetecknas med sporadisk och relativt kortvarig användning.

Det ofta lägre priset än andra batterier tänkta för djupurladdning kombinerat med bra prestanda har gjort dem mycket populära då det i vissafall går att byta ut två våta batterier mot ett EFB. Det spar inte bara plats och vikt utan blir en mindre sak som kan haverera.

AGM – Absorbent Glass Mat

AGM-batterier är den batteriteknik, av de ”traditionella”, som presterar allra bäst i kategorierna start och förbrukning. Likt EFB-batterierna är AGM helt förslutna och kräver inget underhåll, de tål också att monteras på ytor med mycket lutning och vibrationer. Tillskillnad från öppna och EFB-batterier är dessa ”torra” dvs att det inte finns någon vätska i batteriet, det gör att även om det skulle spricka så läcker det inte ut något frätande vätska och behöver ej fyllas på med batterivatten.

Vad är batteriets huvudsakliga användningsområde?

AGM-batteriers verkliga styrka som de är mest kända för är teknikens prestanda vid djupurladdning, därav är AGM ofta förstahandsvalet bland förbrukningsbatterier. På grund av AGM-batteriets sammansättning är det också ett batteri som är mycket bra för start, främst av högre presterande motorer som behöver mycket startkraft. Fördelen med att ha ett batteri i förbrukarbanken, som även har hög startström, är att om något skulle haverera på startsidan (vanligt att man har en enklare batteriteknik som start) så vet du att du alltid kan starta motorn.

Urladdning?

Ett AGM-batteri är, tillskillnad från öppna och EFB-batterier, mycket mer tåliga mot urladdning. Om ett öppet batteri kan laddas ur till cirka 20 – 35% och ett EFB ur till cirka 50%, så tål ett AGM att laddas ur till cirka 70% (lite beroende på vilket AGM-batteri du väljer). Antalet cykler ökar även här, med ett AGM kan du få ut 400 – 600 cykler, beroende på hur djupt du laddar ur dem. Självurladdningen på AGM-batterier är låg, vilket gör dem till perfekta för fordon som används säsongsvis, de är även mer mottagliga för laddning om spänningen är låg i batteriet, vilken kan vara fallet om det står en längre period och sporadiskt laddas ur.

För vilka applikationer passar detta batteri bäst?

AGM-batterier sitter ofta som standard på förbrukarsidan på större båtar med stort energibehov på grund av dess djupurladdningsegenskaper. De används med fördel som ersättare av en batteribank med öppna batterier i syfte att öka prestandan och eventuellt minska antalet batterier då ett agm kan ersätta flera öppna. AGM är perfekt på segelbåtar då du oftare använder ström i båten utan stödladdning och därav behövs ett batteri som tål att dra ur djupare då nästa laddning kan dröja.

AGM är också perfekt om du har en elmotor som du vill köra lite längre med mellan laddningarna eller om du vill ta dig ut på längre äventyr.

Den höga startkraften som AGM-batteriet kan leverera gör att dem även rekommenderas för start av stora högpresterande motorer.

GEL – Gelified Electrolyte Lead-Acid Battery

GEL-batterier representerar en avancerad typ av bly-syra batteri där elektrolyten har blivit gelifierad genom att tillsätta kiselsyra. Denna teknologi gör batterierna underhållsfria och mycket robusta mot vibrationer och lutning, vilket är idealiskt för marina applikationer. Likt AGM-batterier är GEL-batterier helt förslutna, vilket innebär att de inte läcker och inte kräver påfyllning av batterivatten. Gelifieringen av elektrolyten gör dessutom att batteriet kan tåla djupurladdning bättre än traditionella öppna bly-syra batterier.

Vad är batteriets huvudsakliga användningsområde?

GEL-batteriers främsta styrka ligger i deras förmåga att leverera stabil prestanda under lång tid, vilket gör dem till ett utmärkt val för förbrukningsbatterier. De används ofta i applikationer där djupurladdning är nödvändig, såsom i marin miljö där elektriska apparater och utrustning ofta är i bruk under långa perioder utan stödladdning. GEL-batterier är också kända för att vara mycket pålitliga och ha en lång livslängd, vilket minskar behovet av frekventa byten.

Urladdning?

GEL-batterier är konstruerade för att tåla djupurladdning bättre än öppna och EFB-batterier. Med en kapacitet att laddas ur till cirka 80%, erbjuder de en bra balans mellan prestanda och livslängd. Antalet cykler för GEL-batterier ligger vanligtvis mellan 500 och 1000 beroende på hur djupt de laddas ur. Den låga självurladdningen gör dem också idealiska för säsongsanvändning där batterier kan stå oanvända under längre perioder.

För vilka applikationer passar detta batteri bäst?

GEL-batterier är ett populärt val för förbrukarsidan på båtar, särskilt där utrymme och vikt är mindre kritiska faktorer jämfört med prestanda och hållbarhet. De används ofta i segelbåtar och motorbåtar med stora energibehov, eftersom deras djupurladdningsegenskaper möjliggör längre användningstider mellan laddningar. GEL-batterier kan också fungera som ett pålitligt alternativ för batteribanker som tidigare använde öppna batterier, eftersom de erbjuder bättre prestanda och längre livslängd.

Lithium-batterier

På senare år har utvecklingen av lithiumbatterier för marina applikationer gått med rasande fart och batterierna blir både bättre och priset lägre. De marinanpassade batterierna består av lithium-järnfosfat och kallas ofta för LPO eller LiFePO4. Andra lithium tekniker t.ex Lithium-jon ska undvikas i marina sammanhang.

De är underhållsfria, tåliga och väger hälften av vad motsvarande blybatteri väger. Till skillnad från blybaserade batterier behöver dessa batterier något som heter BMS, det står för battery management system. Det är en liten dator som ser till att laddning och urladdning sker på ett säkert sätt då yttrefaktorer exempelvis temperatur påverkar batteriets beteende. I vissa fall har BMSen bluetooth eller en utgång för display så du kan övervaka dina batterier.

Vad är batteriets huvudsakliga användningsområde?

Lithiumbatterier är utvecklade för att kunna ge konstant ström under lång tid, och inte för de effekttoppar som uppstår vid exempelvis en motorstart. Därav används dessa batterier nästan uteslutande för förbrukning.

Självklart kan ett litihiumbatteri starta en motor men startkraften från ett lithium är ofta lägre än exempelvis ett agm. Det finns speciellt utvecklade lithiumbatterier för start men det är inte så vanligt då blybaserade batterier ofta täcker startbehoven många gånger om och till en bråkdel av priset.

Urladdning?

Då Lithiumbatterier är uppbyggda på ett helt annat sätt än de tekniker vi talat om tidigare kan dessa laddas ur till 100%. Antalet cykler är precis som andra batteritekniker beroende av hur djupt du laddar ur batteriet, dock tål lithium mycket mer. Ett batteri som laddas ur till 100% har en uppskattad livslängd på 2000 – 5000 cykler beroende på variant. Oavsett behöver du inte vara orolig att batteriet inte håller.

För vilka applikationer passar detta batteri bäst?

På grund av dess oöverträffliga djupurladdningsförmåga är Lithium-batterier det bästa man kan välja som förbrukningsbatteri. Dock är det ett dyrare alternativ till exempelvis AGM-batterier men då lithium ofta kan ersätta flera batterier kan det – beroende på storlek på banken såklart – bli ett mer ekonomiskt alternativ då du slipper flera batterier.

Kör du elmotor av större kaliber rekommenderas inget annat än lithium.

Vikt är en faktor som spelar mer eller mindre roll för olika människor. Är du kappseglare finns det inget annat en lithium idag, att halvera batterivikten genom att byta ut ett äldre batteri mot lithium kan vara mer än guld värt.