Här köper du stävringar till gennakerpeken. Stävringar finns i flera utförande för att passa din tänkta montering. De finns med monteringsbeslaget på undersidan, sidan eller utan beslag för att svetsa fast.

Öppna filter